Rozwiązania branżowe

Urzędy / Instytucje, Prawnicy

Każda wiążąca prawnie komunikacja wymaga podpisu elektronicznego, aby tym samym zapobiec bezprawnym manipulacjom i zagwarantować autentyczność wiadomości. W tym celu ustawodawca poprzez ustawę o podpisie elektronicznym stworzył rygorystyczne warunki ramowe, które w równym stopniu obowiązują urzędy, instytucje publiczne i prawników. 

Niezależnie od tego, czy jest to pojedyncza kancelaria, czy cały kompleks urzędów lub instytucji – z koncepcją bezpieczeństwa zaprojektowaną przez idVation nie tylko spełniasz wszystkie wymogi prawne; jednocześnie dysponujesz maksymalnymi standardami wytyczającymi trend, które również jutro będą state of the art.

Krajowe i międzynarodowe wielkie przedsiębiorstwa, koncerny

W celu zabezpieczenia procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wszystkie ważne osoby, urządzenia i złącza muszą podlegać konkretnym indywidualnym wymaganiom co do bezpieczeństwa. Optymalna ochrona może być zagwarantowana tylko przez uprawnione, jednoznaczne tożsamości, poprzez „wylegitymowanie się” każdej cyfrowej tożsamości na podstawie odpowiednich certyfikatów. Pod pojęciem tożsamości rozumiemy, w zależności od przedsiębiorstwa, osoby, komputery, systemy zamykające, a także parki maszyn, które należy chronić przed manipulacją. Zarządzaniem i weryfikacją do kilku tysięcy certyfikatów sterują kompleksowe systemy. Od wielu lat projektujemy do nich odpowiednie koncepcje bezpieczeństwa.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Postępująca cyfryzacja stawia przed średnimi przedsiębiorstwami nowe, bardziej kompleksowe wymagania odnośnie ochrony informacji i materiałów. Również w kontaktach biznesowych coraz częściej standardy bezpieczeństwa w średnich przedsiębiorstwach są w centrum zainteresowania i nierzadko stają się języczkiem u wagi przy zawieraniu transakcji. I chodzi tu o coś więcej niż „tylko” bezpieczeństwo danych i informacji. Odpowiednie koncepcje bezpieczeństwa pomagają kontrolować stan magazynów i chronić parki maszyn przed manipulacją itp. Pozwól, że pokażemy Ci, czego można dokonać mając odpowiedni system zabezpieczeń.

Szpitale /Zakłady opieki zdrowotnej / Personel medyczny

Sieci branżowe pracowników personelu medycznego nie mogą się obyć bez odpowiednich systemów bezpieczeństwa. Ważnymi kluczami okazały się przy tym karty identyfikacyjne, takie jak elektroniczne legitymacje personelu medycznego, lecz również karty identyfikacyjne pacjentów. Ustawa o podpisie elektronicznym także tu wymaga odpowiednich certyfikatów do ochrony wiążących prawnie procesów cyfrowych i bardzo wrażliwych danych osobowych.

Od wielu lat tworzymy systemy bezpieczeństwa do przepływu danych w sieciach branżowych, jak np. cyfrowe portale rozrachunkowe kas chorych.